Baanreglement

1. Uitsluitend leden van de vereniging mogen gebruikmaken van de tennisaccommodatie.
2. Tennisspelen is alleen toegestaan in passend tennistenue en op originele tennisschoenen.
3. Ieder lid zorgt voor eigen tennisballen. Men mag per baan met maximaal 4 ballen spelen.
4. De tennistijd moet worden afgeschreven op het bord, door het ophangen van de lidmaatschapskaart of dagkaart en door invulling van de aanvangstijd.
5. Men mag slechts voor één baan afschrijven, voor de duur van drie kwartier.
6. Het reserveren en “doorhangen” van een baan is niet toegestaan.
7. Als de drie kwartier voorbij zijn en er dienen zich geen andere spelers aan, dan mag er doorgespeeld worden. De oorspronkelijke tijd van afschrijving blijft te allen tijde staan.
8. Bij drukte mag alleen dubbelspel gespeeld worden. Het bestuur zal, indien nodig, extra maatregelen nemen om dit te bewerkstelligen.
9. De banen zijn geopend van 1 maart tot 15 december van 08.00 uur tot 23.00 uur, met uitzondering van de zaterdag en zondag vanaf 1 november. Op deze dagen zullen de banen om 18.00 uur sluiten en op zondag om 09.00 uur opengaan.
10. Vanaf 1 november is het clubhuis geopend op dinsdag en donderdag 20.00-22.00 uur.
11. Na het spelen dient men de baan en de uitloop te slepen en zo nodig te sproeien.
12. Het is ten strengste verboden te spelen op een te droge of een te natte baan.
13. Lidmaatschapskaarten zijn strikt persoonlijk.
14. Introducés zijn toegestaan, mits in het bezit van een introductiekaart.

Speeltijden:
15. Senioren: ma. t/m vr. banen 1 t/m 4, behalve woensdagmiddag tussen 14.00 en 19.00 uur, za. t/m zo. baan 1 t/m 3, tijdens de competitie ook op baan 4.
Junioren van middelbare scholen mogen tot 21.00 uur gebruik maken van de banen.
Junioren mogen ma. t/m vr. van 08.00 tot 19.00 uur gebruikmaken van alle banen.
Zaterdag en zondag is baan 4 voor junioren.
Na 19.00 uur hebben combinaties van (asp.)senioren en junioren geen recht van spelen.
Indien, in de slappe tijd, banen ongebruikt liggen, is het uiteraard geen probleem als junioren spelen, zolang er geen senioren van de baan gebruik willen maken. Indien, bijvoorbeeld, drie senioren en een junior aan het spelen zijn, hebt u het recht de plaats van de junior in te nemen, maar als u het niet van plan bent, is het niet nodig de junior te vragen te vertrekken.
16. Tijdens de competitie kunnen maatregelen worden getroffen voor buitengewone omstandigheden. Slepen en sproeien tijdens de competitiewedstrijden dient door de thuisspelers/-speelsters te geschieden.
17. De beslissing over het al of niet doorgaan van de wedstrijden, afhankelijk van de toestand van de banen, wordt genomen door de accommodatiecommissie.
18. Competitie- en toernooispelers/-speelsters hebben op de dag van de wedstrijden, zowel uit als thuis, geen recht van afschrijven meer.
19. Volg voor wat betreft het gebruik van de banen de aanwijzingen opgegeven door de accommodatiecommissie en de groundsman.
20. Indien defecten aan de banen worden opgemerkt, dient men direct de groundsman of de accommodatiecommissie te waarschuwen.
21. Het reglement voor het gebruik van de lichtinstallatie is als volgt geregeld : 22.50 uur einde speeltijd: slepen, 23.00 uur gaat het licht automatisch uit.
22. Na 15 oktober heeft de groundsman het recht het tenniscomplex om 22.00 uur te sluiten, indien geen van de banen op dat moment bespeeld wordt.