Lidmaatschap

Lidmaatschap tennisvereniging Brakkenstein       

Tennisvereniging Brakkenstein is een vereniging die tot doel heeft het beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen Brakkenstein en omgeving.  Je doet dit bij TV Brakkenstein omdat wij een kleinschalige, ongedwongen  en een niet wijkgebonden  vereniging zijn.

Je kiest voor TV Brakkenstein omdat je op een voor jou passende manier, op ieder niveau, een balletje kunt slaan. Je ontmoet er mensen uit de buurt en omgeving, tennist op je eigen speelsterkte , zowel in competitieverband als recreatief en gebruikt iets in het clubhuis
” De Keet “. Kortom het is plezierig toeven bij de T.V. Brakkenstein.

Lid zijn van een vereniging betekent echter ook dat je je realiseert dat alles wat er is of dat nu de banen, de bar of de georganiseerde activiteiten er niet zomaar zijn. Om als club de leden iets te kunnen bieden heeft de club leden nodig die, ieder op zijn/haar eigen wijze, een bijdrage willen leveren. Een vereniging kan dan ook niet zonder leden die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging.

Leden, die door mee te doen aan de opzet of uitvoering van activiteiten, de “actieve” kern van de club vormen. Zonder die kern geen baanonderhoud, geen bar, geen toernooien, geen activiteiten voor de jeugd, geen training etcetera. Het bestuur van de vereniging, dat bestaat uit een aantal leden die zich inzetten voor het wel en het wee van de vereniging, doet dan ook een beroep op elk lid om zich actief op te stellen binnen de vereniging.

Actief kan zijn:

  • lid worden van een commissie;
  • je opgeven voor bardienst.

Maar ook:

  • een ander uitnodigen mee te spelen met jouw tennisgroepje;
  • een praatje maken op en rond de banen of in de bar;
  • een balletje slaan met een (nieuw) voor jou onbekend lid;

Kortom: er samen voor zorgen dat het gezellig toeven is bij TV Brakkenstein.

De mogelijkheid bestaat om als lid met een niet-lid te spelen. Hiervoor zijn introducékaarten beschikbaar. Voor € 5,00 kan een introducé op een dag maximaal 2 afhangrondes van drie kwartier mee tennissen. Deze kaarten zijn te verkrijgen bij: Rens Meijer  Brakkensteinweg 41 tel: 024-3564683
Riny Stunnenberg Kan.van Mulicomstraat 34 tel: 024-3560663
of tijdens bardienst in het clubhuis tel: 024-3565121.

Contributiebedragen 2020:

JUNIOR (geboren na 01-01-2003) € 55,00
SENIOR (geboren voor 31-12-2002) € 155,00
DONATEUR  (ondersteunend, geen speelrecht) € 25,00

De vereniging maakt gebruik van automatische incasso voor het lidmaatschap. De automatische incasso is gekoppeld aan het lidmaatschap en vervalt bij opzegging van het lidmaatschap. Bij het niet gebruik maken van automatische incasso wordt € 2,50 in rekening gebracht bij overschrijving. Rond 1 maart wordt de automatische incasso afgeschreven van uw rekening. Opzeggen van uw lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@tvbrakkenstein.nl), uiterlijk vier weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar.