Baanreglement

 1. Uitsluitend leden van de vereniging (eventueel samen met een introducé – zie punt 15) mogen gebruikmaken van de tennisaccommodatie.
 2. De banen zijn in principe het hele jaar te gebruiken van 08.00 uur tot 23.00 uur.
 3. Het clubhuis kan geopend worden met de lidmaatschapskaart om toegang te hebben tot de toiletten en om de verlichting te bedienen.

Voor de opening van de bar: zie het barreglement.

 1. Tennis spelen is alleen toegestaan in passend tennistenue en op originele tennisschoenen.
 2. Ieder lid zorgt voor eigen tennisballen. Men mag per baan met maximaal 4 ballen spelen.
 3. De tennistijd moet worden afgeschreven op het afhangbord, door het ophangen van de lidmaatschapskaart of dagkaart en door invulling van de aanvangstijd.
 4. Men mag slechts voor één baan afschrijven, voor de duur van drie kwartier.
 5. Het reserveren en “doorhangen” van een baan is niet toegestaan.
 6. Als de drie kwartier voorbij zijn en er dienen zich geen andere spelers aan, dan mag er doorgespeeld worden. Er moet dan wel eerst gesleept worden. De oorspronkelijke tijd van afschrijving blijft te allen tijde staan.
 7. Bij drukte mag alleen dubbelspel gespeeld worden. Het bestuur zal, indien nodig, extra maatregelen nemen om dit te bewerkstelligen.
 8. Tijdens het spelen dienen ontstane oneffenheden in het gravel meteen te worden weggewerkt. Strijk de baan hierna glad met je tennisschoenen.
 9. Na het spelen dient men de baan en de uitloop te slepen volgens de instructie die aan het hek voor baan 1 hangt. Sleep vanaf de plaats van het sleepnet naar het tennisnet, dan weer terug en zo in dezelfde richting de hele baan slepen. Zo nodig moet ook gesproeid worden.
 10. Het is ten strengste verboden te spelen op een te droge of een te natte baan.
 11. Lidmaatschapskaarten zijn strikt persoonlijk.
 12. Introducés zijn toegestaan, mits in het bezit van een introductiekaart. Op deze website staat onder “Lidmaatschap” hoe je eenvoudig aan een introductiekaart kunt komen.
 13. Tijdens de competitie kunnen maatregelen worden getroffen voor buitengewone omstandigheden. Slepen en sproeien tijdens de competitiewedstrijden dient door de thuisspelers/-speelsters te geschieden.
 14. De beslissing over het al of niet doorgaan van de wedstrijden, afhankelijk van de toestand van de banen, wordt genomen door de accommodatiecommissie.
 15. Competitie- en toernooispelers/-speelsters hebben op de dag van de wedstrijden, zowel uit als thuis, geen recht van afschrijven meer.
 16. Volg voor wat betreft het gebruik van de banen de aanwijzingen opgegeven door de accommodatiecommissie en/of de groundsman.
 17. Indien defecten aan de banen worden opgemerkt, dient men direct de groundsman of de accommodatiecommissie te waarschuwen.
 18. Het gebruik van de lichtinstallatie is als volgt geregeld:

s Avonds kan uiterlijk tot 22.50u getennist worden. Hierna wordt gesleept en schakelt de speler die het laatst van de baan komt het licht uit.

Als al eerder op geen van de banen meer gespeeld wordt, schakelt diegene die het laatst van de baan komt het licht uit.

Mochten er hierna nog leden komen tennissen, dan kan de verlichting zonder wachttijd weer aangezet worden.

 1. Leden die het complex als laatste verlaten, dienen de toegangspoort te sluiten.

Een kopie van het baanregelement is hier te downloaden.