Baanonderhoud

Richtlijnen voor het onderhoud tijdens het seizoen.

Bij de aanvang van het seizoen zijn de banen nog niet voldoende hard en de mogelijkheid tot kapot lopen is bijzonder groot. Vandaar ons dringend beroep op u om in het begin voorzichtig te spelen.

Regelmatig slepen:
Het vegen doet men met het sleepnet in verticale richting (zie het bordje aan het hekwerk), waarbij ook achter en naast de baan geveegd moet worden, dus tot het hek en tot de goot tussen de banen.
Bij ons geldt de regel dat na afloop van het spel de baan altijd geveegd moet worden. Indien men langer dan 45 min. kan spelen, omdat er geen opvolger is, moet men tussendoor vegen.
Het sleepnet dient op de haak aan het hek (bordje: ”hier sleepnet”) opgehangen te worden.

Sproeien van de toplaag:
Wanneer de baan te droog wordt (gravel stuift op) moet er gesproeid worden. Dit sproeien moet zorgvuldig gebeuren door de bries (spuitmond) omhoog te houden en niet rechtstreeks op de toplaag te spuiten.
Plasvorming moet tijdens het sproeien worden vermeden.

Schoonhouden van de banen:
Dit houdt in het verwijderen van alle ongerechtigheden, zoals kauwgom, steentjes, blad, papiertjes, lege flesjes, enz. enz.

Aansprakelijkheid:
De TV. Brakkenstein is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere voorwerpen, welke in de kleedkamers of kantine worden achtergelaten of anderszins in het park in bewaring worden gegeven, c.q. worden achtergelaten.