Aanmelden Tennislessen

Persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens:
  Naam*

  Straat en huisnummer*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Telefoon*

  Mobiel*

  Geboortedatum*

  Geslacht*

  KNLTB Nummer¹*

  Speelsterkte enkel*

  Speelsterkte dubbel*

  Reeds gevolgde lesjaren*

  E-mail*

  Datum*

  Opmerking*

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de voorwaarden van TV Brakkenstein en onderstaande regels

  ¹Indien van toepassing. Wanneer je nog geen lid bent, dien je een separaat (lidmaatschap) inschrijfformulier in te vullen.

  Lesreglement training vanaf 1 januari 2024 (volgens richtlijnen KNLTB)

  1. De trainingen worden door de week op avonden gegeven tussen 18-20 uur en op de zaterdagochtend. In overleg met het bestuur kan hiervan afgeweken worden. Elke training duurt 1 uur. Per cyclus wordt er door de trainer gefactureerd;
  2. In overleg met de trainer wordt de groepsgrootte per lesuur vastgesteld;
  3. De kosten bedragen € 12,50,- per persoon per lesuur, gebaseerd op lesgroepen van 4 leden;
  4. Ben je verhinderd? Meld je dan van tevoren af bij de trainer of zorg voor een vervanger. Bij vervanging meld je dit van te voren bij de trainer. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de les;
  5. De trainer zorgt voor ballen en andere lesmaterialen;
  6. Indien de tennistraining door slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, dan belt de trainer af. De vervallen trainingen worden ingehaald;
  7. De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling zullen in overleg worden ingehaald;
  8. De cursist verschijnt in correcte tenniskleding en met het juiste schoeisel;
  9. De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De trainer volgt hierbij de aanwijzingen van de groundsman op. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u contact op te nemen met de trainer;
  10. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist;
  11. Bij verhindering van de trainer zorgt de trainer voor een adequate vervanger (ster) of wordt de tennisles later ingehaald;
  12. Bij annulering van de cursus door omstandigheden buiten de schuld van de cursist om (bijvoorbeeld een langdurige blessure of een plotselinge verhuizing) wordt in overleg gezocht naar een oplossing in de vorm van vervanging of restitutie;
  13. Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden is er geen sprake van een betalingsverplichting, en zal het lesgeld niet geïncasseerd worden;
  14. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd;
  15. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden;
  16. De tennisleraar en TVBrakkenstein zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.