Aanmelden Tennislessen

Persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens:
  Naam*

  Straat en huisnummer*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Telefoon

  Mobiel

  Geboortedatum*
  (dd-mm-jjjj)

  Geslacht*

  KNLTB Nummer¹*

  Speelsterkte enkel

  Speelsterkte dubbel

  Reeds gevolgde lesjaren*

  E-mail*

  Datum*

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de voorwaarden van TV Brakkenstein en onderstaande regels

  ¹Indien van toepassing. Wanneer je nog geen lid bent, dien je een separaat (lidmaatschap) inschrijfformulier in te vullen.

  Regels

  1. De trainingen worden gegeven op diverse avonden tussen 19-20 uur (evt. in overleg op een ander tijdstip), buiten op de banen van TV Brakkenstein. Elke training duurt 1 uur.
  2. In overleg met de trainer wordt de groepsgrootte per lesuur vastgesteld.
  3. De kosten bedragen € 12,50,- per persoon per lesuur. Het lesgeld wordt vooraf aan de trainer betaald.Als betaling in één keer niet mogelijk is, kan met de trainer een afspraak worden gemaakt over deelbetaling.
  4. Ben je verhinderd? Meld je dan van tevoren af bij de trainer.
  5. Indien de tennistraining door slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, dan belt de trainer af. De vervallen trainingen worden ingehaald.